“Бургасбус” уведомява своите клиенти, че заради продължаващото извънредно положение и огромния спад на пътуващите, се налага временно да отпаднат последните курсове и на автобусите, обслужващи отдалечените квартали – 3, 6, 7, 7А, 15 и 8. Същата мярка вече бе приложена за основните градски линии Б1, Б2, Б11, Б12, 11 и 12.
Остават в сила наситените разписания в натоварените часове на деня – сутрин и късен следобед, когато хората отиват или се връщат от работа. Тогава автобусите са начесто по всички направления, за да няма струпване и близък контакт между пътниците. Прави се постоянен мониторинг на натовареността при отделните линии, каква е тя в различните дни и часове. Със съвземането на Бургас и завръщането към нормалния ритъм на живот, постепенно ще се върне и обичайният график на градския транспорт.

Временното редуциране на последните курсове на кварталните автобуси влиза в сила на 17 април и нощните графици ще изглеждат така:

- линия 3

делник (от понеделник до събота):
сега действащо:      от Бургас:     19:00; 20:00; 21:40, 23:00
промяна:              от Бургас:     19:00; 20:30; 22:00
сега действащо:      от Банево:    19:45; 20:45; 22:25
промяна:              от Банево:    19:45; 21:15

неделя (празник):
сега действащо:      от Бургас:     19:00; 20:00; 21:40, 23:00
промяна:              от Бургас:     19:00; 20:30; 22:00
сега действащо:      от Банево:    19:45; 20:45; 22:25
промяна:              от Банево:    19:45; 21:15

- линия 6

делник (от понеделник до събота):
сега действащо:      от Бургас:     19:40; 21:00; 22:10; 23:00
промяна:              от Бургас:     19:40; 21:00; 22:10
сега действащо:      от Рудник:     20:20; 21:40
промяна:                от Рудник:     20:20

неделя (празник):
сега действащо:      от Бургас: 21:00; 22:30
промяна:             от Бургас:     21:00; 22:10

- линия 7
делник (от понеделник до събота):

сега действащо:      от Бургас:     21:00; 21:40; 22:20; 23:00
промяна:              от Бургас:     21:00; 22:00*
сега действащо:      от Д. Ез.:        21:35; 22:15; 22:55

промяна:             от Д. Ез:         21:35
* курсът в 22:00 ч. от Бургас ще се изпълнява с влизане в кв. Лозово

неделя (празник):
сега действащо:      от Бургас:     21:00; 22:00; 23:00
промяна:                от Бургас:     21:00; 22:00*
сега действащо:      от Д. Ез.:      21:35; 22:35
промяна:                от Д. Ез:       21:35
* курсът в 22:00 ч. от Бургас ще се изпълнява с влизане в кв. Лозово
ЗАБЕЛЕЖКА: в делнични дни курсовете в 04:30 и 05:20, и празник 05:20 от Д. Езерово, ще се изпълняват с влизане в кв. Лозово.

- линия 7А

делник и празник (от понеделник до неделя):
сега действащо:      от Бургас:     20:30; 22:00; 23:00
промяна:                от Бургас:     20:30; 22:00*
* курсът в 22:00 ч. от Бургас ще се изпълнява от линия № 7 с влизане в кв. Лозово.
ЗАБЕЛЕЖКА: в делнични дни курсовете в 04:30 и 05:20, и празник 05:20 от Д. Езерово, ще се изпълняват с влизане в кв. Лозово.

- линия 15

делник (от понеделник до събота):
сега действащо:      от Бургас:     21:30; 22:00; 23:00
промяна:                от Бургас:     21:30; 22:00
сега действащо:      от Сарафово:22:05; 22:35
промяна:                от Сарафово:22:05

неделя (празник):
сега действащо:      от Бургас:     21:30; 22:00; 23:00
промяна:                от Бургас:     21:30; 22:00
сега действащо:      от Сарафово:22:00; 22:30
промяна:                от Сарафово:22:00

- линия 8
делник (от понеделник до събота):

сега действащо:      от Бургас:     20:50; 21:40; 22:40
промяна:                от Бургас:     20:50; 21:40
сега действащо:      от Г. ез-во:   21:20; 22:10
промяна:                от Г. ез-во:   21:20

неделя (празник):
сега действащо:      от Бургас:     20:30; 21:30; 22:4о
промяна:                от Бургас:     20:30; 21:30
сега действащо:      от Г. ез-во:   21:00; 22:00
промяна:                от Г. ез-во:   21:00

Освен гореизброените корекции, в останалата част разписанията се запазват без промяна.

Източник: http://burgasbus.info

 
Copyright © 2024 Градски транспорт Бургас. All Right Reserved.
placeholder