„Бургасбус” ЕООД  уведомява своите клиенти, че на  05.04.2020 г. /неделя/, в интервала от 09:00 ч. до 16:00 ч, поради асфалтиране отсечката от кръстовището на бул. „Стефан Стамболов” и ул. „Струга” до колелото на хотел „Мираж” ще бъде затворена за преминаване  за  МПС.

Това налага изменение в маршрутите на част от линиите на градския и междуселищен транспорт както следва:

Линия № Б1 …..бул. „Стефан Стамболов” –  ул. „Струга” – ул. „Даме Груев” – бул. „Тракия” – колело хотел ” Мираж”-  ул. ”Никола Петков”  - …

Линия № Б2 …..бул. „Стефан Стамболов” –  ул. „Струга” – ул. „Даме Груев” – бул. „ Янко Комитов” – ……………

 Няма да се обслужват спирките:” Младост”, „Тракия” и „Антон Страшимиров”

Линия № Б11 …..бул. „Демокарция” –  ул. „ Струга” – ул. „Даме Груев” –

бул. „Тракия” – колело хотел „Мираж”-  ул. „Никола Петков”  - …

Линия № Б12 …..бул. ”Демокарция” –  ул.”Струга” – ул. „Даме Груев” –

бул. „Тракия” – колело хотел „Мираж”- бул.”Стефан Стамболов”  - …

Линия № 11 ….. ул. ”Струга” – ул. „Даме Груев” – бул. ”Янко Комитов”  - …

Няма да се обслужват  спирките: „ Струга”,  „Зорница” и „Славейков, бл.1”

Линия № 3 …..бул. „Демокрация” –  ул.”Струга” – ул. „Даме Груев” – бул. „Тракия” – колело хотел ” Мираж” – бул . ” Стефан Стамболов”  - …

Линия № 6 …..бул.”Демокрация” –  ул.”Струга” – ул. „Даме Груев” – бул. „Тракия” – колело „Мираж”-  ул. ”Никола Петков”  - …

Линия № 15 …бул. „Демокрация” –  ул .”Струга” –  ул. „Даме Груев” – бул. „Тракия” – колело хотел „Мираж” – бул. „Стефан Стамболов”  - …

Линия № 32  …бул. „Демокрация” –  ул. „Струга” – ул. „Даме Груев” – бул. „Тракия” – колело хотел ” Мираж” – бул. „Стефан Стамболов”  - …

Линия Бургас – Българово…бул. „Демокрация” –  ул. „Струга” – ул. „Даме Груев” – бул. „Тракия” – колело хотел ” Мираж” – бул. „Стефан Стамболов”  - …

Линия Бургас – Камено…бул. „Демокрация” –  ул. „Струга” – ул. „Даме Груев” – бул. „Тракия” – колело хотел ”Мираж” – бул. „Стефан Стамболов”  - …

 

За горе упоменатите линии ще има обособена временна спирка „ Зорница”, която ще бъде в източното платно за движение от страната на УМБАЛ-Бургас, непосредствено след мостовото съоръжение на ж.п. линията.

Източник: http://burgasbus.info

 
Copyright © 2024 Градски транспорт Бургас. All Right Reserved.
placeholder