Общинският съвет ще гласува последните промени в транспортната схема на Бургас. Извършените наблюдения по време на тестовия й период показвали много добро покритие на градската територия и достатъчна честота на движение на превозните средства. Това става ясно от входираната докладна записка, установи справка на Burgas24.bg. 

Преди да бъдат утвърдени от местния парламент, промените са тествани от "Бургасбус" ЕООД в реални условия, като чрез извършено наблюдение на пътникопотока и замервания, за период от минимум 30 дни е обоснована ефективността на предложените промени, разкриването на нови автобусни линии и оптимизацията на маршрутите и разписанията. 

Предложените от експертите графици на движение на автобусните линии са изготвени с цел подобряване на транспортната услуга и удовлетворяване на нуждите на пътуващите, става ясно от докладната записка. 

Маршрутите и разписанията по новата транспортна схема, приета в края на април 2016-а, бяха разработени в изпълнение на предвидените дейности по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас". Една част от тях се припознаха от бургазлии и се ползват активно, а за други се наложило експертите от "Бургасбус"ЕООД, да предложат промени, за да се постигне оптимален вариант на транспортната схема, която да е в съответствие с изискванията на проекта и да е съобразена с необходимостта и навиците на бургазлии. 

По искане на жителите на "Меден рудник", при проведени обществени обсъждания, тестово маршрутът на автобусна линия №9 се промени и удължи, като сега преминава през всички зони на ж.к. "М. рудник", по ул."Спортна", бул."Ив. Вазов", ул."Хр. Ботев", пл."Трапезица", бул."Янко Комитов", като по този начин осъществява директна връзка с ЦГЧ и к-с "Славейков". 

За автобусните линии обслужващи кварталите "Долно Езерово", "Лозово" и "Горно Езерово" възникна необходимост от удължаване на маршрутите и промяна в разписанията, с оглед осигуряване на директен достъп за работещите в промишлени зони Север и Юг, в определени часови интервали.

Маршрутът на автобусна линия №6 до кв. "Рудник" се промени частично и преминава по бул. "Н. Петков" и бул."Д. Димов". 

Разкри се нова линия с №9А, която свързва всички зони на ж.к."Меден рудник" с м.с. Върли бряг. 

По искане на жителите, са пуснати тестово линии Бо, Б11 и Б12. Автобусна линия Б11, осигурява директна връзка на ж.к. "Меден рудник" с ж.к."Лазур" и ж.к. "Изгрев", а автобусна линия Б12, осигурява директна връзка на зона "А" от ж.к. "М. рудник" с ж.к. "Лазур" и ж.к. "Славейков", като минава по ул."Индустриална" и обслужва всички спирки по маршрута. 

Автобусна линия Бо е разкрита като алтернатива на линия №121, като в определени часови интервали тя осигурява връзка на пътниците от ж.к. "М. рудник" и ж.к."Славейков" с предприятията по ул."Одрин".

Извършените наблюдения показали, че двете вътрешно квартални линии с №4 и №9, както и една от основните линии №13, не са достатъчно натоварени и не се използват активно. По предложение на превозвача, превозните средства, които обслужваха тези линии, се пренасочиха и започнаха да обслужват по-натоварените линии. 

За улеснение на онези, които ползват междуселищните линии, част от Общинската транспортна схема, временно се разкриха и две нови автобусни спирки, по бул."Сан Стефано", след кръстовището с ул."Оборище", посока к-с "Лазур" и по бул. "Сан Стефано", преди кръстовището с ул. "Оборище", посока ЦГЧ, които обслужват автобусни линии №3, 6, 32, 62 и линия Бургас-Българово. Тези спирки се ползват ефективно както от ученици, така и от работещи в ЦГЧ, поради което предложението е тези спирки да бъдат утвърдени като редовни спирки по маршрута на цитираните линии.

Новата линия 18Б, осигурява допълнителна връзка на Терминал "Меден рудник" със с. Маринка, с. Твърдица и с. Извор.

Източник: Burgas24.bg

Последни новини

От 02.12.2019 г. /понеделник/, гражданите на възраст над 75 години, ще могат да пътуват безплатно с градския транспорт на Бургас...
Бургасбус” ЕООД уведомява своите клиенти, че с цел оптимизиране на транспортното обслужване, считано от 08.11.2019 г. (петък) маршрутът на линия...
  На 18.07.2019 г. /четвъртък/ започва нов етап в ремонтните дейности на ул. „Димитър Димов”. Ще бъде въведена временна организация в...
„Бургасбус” ЕООД уведомява своите клиенти, че поради слаб интерес и липса на пътници, считано от 16.07.2019 г. /вторник/ преустановява изпълнението...
„Бургасбус” ЕООД уведомява своите клиенти, че във връзка с предстоящите празнични и почивни дни въвежда следните изменения в разписанията на...

Безплатна Реклама

 
Copyright © 2020 Градски транспорт Бургас. All Right Reserved.
placeholder